default_mobilelogo

Selecteer taal

Op dit moment heeft de Nederlandse afdeling van de ACFE circa 300 leden. Lidmaatschap biedt u toegang tot onze driemaandelijkse bijeenkomsten met interessante gastsprekers en uitgebreide netwerk mogelijkheden.

 

Heeft u interesse om lid te worden van de Nederlandse afdeling van de ACFE?

Alvorens u lid kunt worden van de Nederlandse afdeling, dient u eerst associate lid te worden van de overkoepelende organisatie in de Verenigde Staten. Na uw aanmelding als associate lid ontvangen wij uw contactgegevens indien u zich met een woonadres in Nederlands heeft geregistreerd. Vervolgens dient u een verplichte bijdrage in kosten te voldoen (€20) aan de Nederlandse afdeling voor de organisatie van ledenbijeenkomsten, themaseminars en het onderhoud aan de website. Na verwerking van de betaling bent u lid van de Nederlandse afdeling en verwelkomen wij u graag tijdens onze bijeenkomsten.

Het rekeningnummer waarop de bijdrage kan worden gestort is:

  • NL36RABO0156662264 t.n.v. St. ACFE Netherlands Chapter te Amstelveen.

 

Als u het gemakkelijker vindt kunt u ook een machtiging afgeven. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u ons een email sturen.

Na ontvangst van de betaling, ontvangt u via e-mail een schriftelijke bevestiging ten behoeve van uw administratie.

Inloggen